Zakup laptopa ułatwiającego osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności życiowych może być zaliczony do wydatków na cele rehabilitacyjne – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał młody człowiek z orzeczonym na stałe znacznym stopniem niepełnosprawności. Schorzenia reumatoidalne i osteoporoza uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie, ma też wadę wzroku.
Jest wykluczony z życia społecznego, a wykonywanie takich czynności jak zakupy, opłacanie rachunków na poczcie, wizyta w banku, czy urzędzie są dla niego ogromnym problemem ze względu na ograniczenia ruchowe i bolesność stawów. Sprawy te mógłby załatwiać przez internet, dlatego w codziennym funkcjonowaniu ma mu pomóc zakup laptopa.
Podatnik wyjaśnił, że ma być wyposażony w m.in. programy dla osób niedowidzących czy dające możliwość zapisywania dyktowanego tekstu. Dla podatnika będzie to dużym ułatwieniem, gdyż nie ma możliwości uchwycenia długopisu i pisma ręcznego. Wskazywał też, że sprzęt ułatwiłby mu rehabilitację społeczną i komunikację z otoczeniem.
Argumenty te przekonały dyrektora KIS. Uznał, że laptop będzie w pełni zindywidualizowany do potrzeb niepełnosprawnego podatnika. Wydatek na taki komputer można więc zaliczyć do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT – potwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.419.2018.1.JK