Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do pięciu pracowników będą w przyszłym roku przesyłać fiskusowi PIT-11 i PIT-8C wyłącznie elektronicznie. Kto nie jest osobą fizyczną, będzie musiał się postarać o podpis kwalifikowany.
Zmiana wynika z przyjętej już przez Sejm nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2809). Nowelizacja jest teraz w Senacie.
Zasadniczą nowością, którą zakłada, będzie usługa „Twój e-PIT”, polegająca na wypełnieniu zeznań rocznych niektórych podatników przez Krajową Administracją Skarbowa. I to już za 2018 r. – uchwalił Sejm. Wypełnione zeznania skarbówka będzie musiała udostępnić podatnikom już do 15 lutego. Dlatego – jak wielokrotnie pisaliśmy na łamach DGP – płatnicy będą mieli o miesiąc mniej na przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT-11 i PIT-8C. Będą przesyłać je do końca stycznia, a nie – jak dotychczas – do końca lutego.
Co więcej, informacje te będzie można przesłać wyłącznie elektronicznie. A to – jak zauważyło samo Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu tej nowelizacji – będzie miało wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców zatrudniających do pięciu pracowników.

Problem dla organizacji

Najbardziej skutki tej zmiany odczują rozmaite organizacje – będą musiały kupić podpis kwalifikowany. O jakiej skali mowa? Według danych MF za 2017 r. informacje PIT-11 i PIT-8C złożyło w formie papierowej 64 140 organizacji. Wśród nich 27 266 nie przesłało elektronicznie żadnego innego dokumentu (deklaracji, informacji). To może oznaczać, że co najmniej 27 266 organizacji będących płatnikami będzie musiało kupić podpis kwalifikowany, aby do końca stycznia 2019 r. przekazać do urzędu skarbowego informacje PIT-11 i PIT-8C – przewiduje MF.

Osoby fizyczne

Zmiana nie ominie też osób fizycznych zatrudniających do pięciu pracowników. One jednak będą miały alternatywę. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP, płatnicy będący osobami fizycznymi będą mogli podpisywać informacje PIT-11 oraz PIT-8C podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi (czyli wpisując kwotę przychodu z zeznania sprzed dwóch lat). Do podpisywania tych informacji nie będzie można natomiast wykorzystać profilu zaufanego ePUAP – podkreśliło MF.

Jak biuro, to biuro

Płatnicy, którzy korzystają z usług biura rachunkowego (zarówno osoby prawne, organizacje, jak i osoby fizyczne), będą mogli – tak jak obecnie – udzielić pełnomocnictwa pracownikowi biura rachunkowego (na formularzu UPL-1) do złożenia w jego imieniu informacji np. PIT-11 lub PIT-8C – potwierdziło MF.
To oznacza, że przy korzystaniu z usług biura rachunkowego do sporządzania informacji PIT-11 i PIT-C płatnik nie będzie musiał kupować podpisu kwalifikowanego.
Komu KAS wypełni zeznanie
Założenie jest takie, że w przyszłym roku KAS wypełni podatnikom zeznania PIT-37 (składane przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) i PIT-38 (składane przez osoby uzyskujące przychody ze zbycia akcji).
Za rok natomiast, czyli w 2020 r., KAS miałby wypełniać zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28, czyli składane przez przedsiębiorców oraz osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.