Jak rozliczyć nieodpłatne świadczenie, które załodze przekaże kontrahent

autor: Marcin Szymankiewicz20.04.2018, 16:30
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeńźródło: ShutterStock

Wybrani pracownicy oraz współpracownicy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia) firmy X 16 kwietnia 2018 r. od jej kontrahenta, spółki Y, otrzymali nieodpłatnie słuchawki do smartfona o wartości rynkowej brutto 250 zł. Otrzymanie tych świadczeń nie wiązało się z organizowaniem przez kontrahenta firmy X konkursu adresowanego do pracowników i współpracowników (samozatrudnionych) firmy X. Nagrody otrzymały osoby odpowiedzialne w firmie X za zakupy towarów, m.in. od spółki Y. Pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X mieszkają na stałe w Polsce i są polskimi obywatelami. Część samozatrudnionych jest opodatkowana PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a pozostali podatkiem liniowym. Osoby otrzymujące te świadczenia nie są związane ani umową o pracę, ani żadną umową cywilnoprawną ze spółką Y. Świadczenia te otrzymały od spółki Y bezpośrednio te osoby, a nie firma X, żeby je następnie nieodpłatnie przykazać pracownikom i współpracownikom. Czy i jak powinni rozliczyć na gruncie podatków otrzymane świadczenia pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X? 

Otrzymanie od spółki Y (kontrahenta firmy X) tych nieodpłatnych świadczeń (słuchawek do smartfona) zarówno po stronie otrzymujących je pracowników, jak i współpracowników (samozatrudnionych) firmy X skutkuje powstaniem przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

W analizowanej sprawie ani w przypadku pracowników, ani współpracowników (samozatrudnionych) firmy X w stosunku do otrzymanych świadczeń nie znajdą zastosowania zwolnienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 i pkt 68a ustawy o PIT. W tej sprawie nie mamy do czynienia z konkursem, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, a zatem rozważanie, czy mamy tu do czynienia z nagrodami w konkursie wskazanymi w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT jest bezprzedmiotowe. Nie mamy tutaj do czynienia też ze sprzedażą premiową, o której także mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, gdyż kupującym jest firma X, a nie jej pracownicy lub współpracownicy (samozatrudnieni). W przypadku samozatrudnionych art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wprost wyklucza możliwość zastosowania tego zwolnienia. Tu warto wskazać na interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 lipca 2011 r., nr ITPB2/415-404/11/ENB. Nie znajdzie również zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, gdyż nie są te świadczenia otrzymane w związku z promocją lub reklamą kontrahenta firmy X.

Wolne od podatku dochodowego są:

- wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności (zob. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT);

- wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (zob. art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT).


Pozostało 70% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane