statystyki

Jak rozliczyć nieodpłatne świadczenie, które załodze przekaże kontrahent

autor: Marcin Szymankiewicz20.04.2018, 16:30
Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeńźródło: ShutterStock

Wybrani pracownicy oraz współpracownicy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia) firmy X 16 kwietnia 2018 r. od jej kontrahenta, spółki Y, otrzymali nieodpłatnie słuchawki do smartfona o wartości rynkowej brutto 250 zł. Otrzymanie tych świadczeń nie wiązało się z organizowaniem przez kontrahenta firmy X konkursu adresowanego do pracowników i współpracowników (samozatrudnionych) firmy X. Nagrody otrzymały osoby odpowiedzialne w firmie X za zakupy towarów, m.in. od spółki Y. Pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X mieszkają na stałe w Polsce i są polskimi obywatelami. Część samozatrudnionych jest opodatkowana PIT na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a pozostali podatkiem liniowym. Osoby otrzymujące te świadczenia nie są związane ani umową o pracę, ani żadną umową cywilnoprawną ze spółką Y. Świadczenia te otrzymały od spółki Y bezpośrednio te osoby, a nie firma X, żeby je następnie nieodpłatnie przykazać pracownikom i współpracownikom. Czy i jak powinni rozliczyć na gruncie podatków otrzymane świadczenia pracownicy i współpracownicy (samozatrudnieni) firmy X? 

Otrzymanie od spółki Y (kontrahenta firmy X) tych nieodpłatnych świadczeń (słuchawek do smartfona) zarówno po stronie otrzymujących je pracowników, jak i współpracowników (samozatrudnionych) firmy X skutkuje powstaniem przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

W analizowanej sprawie ani w przypadku pracowników, ani współpracowników (samozatrudnionych) firmy X w stosunku do otrzymanych świadczeń nie znajdą zastosowania zwolnienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 i pkt 68a ustawy o PIT. W tej sprawie nie mamy do czynienia z konkursem, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, a zatem rozważanie, czy mamy tu do czynienia z nagrodami w konkursie wskazanymi w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT jest bezprzedmiotowe. Nie mamy tutaj do czynienia też ze sprzedażą premiową, o której także mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, gdyż kupującym jest firma X, a nie jej pracownicy lub współpracownicy (samozatrudnieni). W przypadku samozatrudnionych art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wprost wyklucza możliwość zastosowania tego zwolnienia. Tu warto wskazać na interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 lipca 2011 r., nr ITPB2/415-404/11/ENB. Nie znajdzie również zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, gdyż nie są te świadczenia otrzymane w związku z promocją lub reklamą kontrahenta firmy X.

Wolne od podatku dochodowego są:

- wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności (zob. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT);

- wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (zob. art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT).


Pozostało jeszcze 70% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane