Syn nie może złożyć zeznania za zmarłą matkę i skorzystać z preferencji przysługującej osobom samotnie wychowującym dzieci – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na petycję. Dodało, że nie planuje zmiany tych zasad.

O zmianę przepisów wystąpił podatnik, wskazując, że możliwość wspólnego rozliczenia mają wdowcy, którzy stracili swoich małżonków przed złożeniem wspólnego zeznania.
Takiego prawa nie mają zaś osierocone dzieci. Syn nie może złożyć PIT-37 za 2017 r. za zmarłą w styczniu br. matkę. Tym samym nie może odzyskać kwoty wolnej od podatku ani skorzystać z ulgi prorodzinnej.
Gdyby matka zmarła po złożeniu zeznania podatkowego, to syn odziedziczyłby nadpłatę – argumentował podatnik.
W odpowiedzi MF wyjaśniło, że zgodnie z ordynacją podatkową spadkobiercy przejmują przewidziane w przepisach podatkowych majątkowe prawa i obowiązki. Nie są jednak ani zobligowani, ani uprawnieni do złożenia zeznania za zmarłego.
Resort przypomniał, że gdy podatnik PIT umrze przed złożeniem rocznego zeznania, urząd skarbowy wydaje decyzję, w której orzeka o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców. W decyzji określona zostaje wysokość zobowiązania podatkowego lub nadpłaty, z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku przysługującej zmarłemu.
Odpowiedź z 7 marca 2018 r. Michała Batora, zastępcy dyrektora departamentu podatków dochodowych w MF na petycję.