Przełom kwietnia i maja to czas wypełniania obowiązków podatkowych nie tylko dla składających roczne zeznanie PIT-37. 2 maja to data ostateczna także dla podatników rozliczających PIT- 36, PIT- 36L, PIT-38 i PIT-39.

W 2017 roku podatnicy maja nieco więcej czasu na wypełnienie deklaracji PIT. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy, dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.

Co ważne, w niektórych przypadkach obok złożenia zeznania podatkowego, należy też wpłacić podatek. Muszą to zrobić podatnicy, u których wystąpiła różnica między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym pobranych przez płatników. Chodzi zatem o wyrównanie różnicy, gdy płatnik pobrał mniejszy podatek, niż obliczyliśmy w zeznaniu.

PIT-37

„Najpopularniejszym” formularzem podatkowym niezmiennie jest PIT-37. W ubiegłym roku korzystało z niego 16,4 mln Polaków. To deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym. Formularz PIT-37 muszą złożyć podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium Polski. Deklaracja ta dotyczy jedynie podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. O aktualnie obowiązujących progach podatkowych przeczytasz tutaj>>

PIT 37 złożą podatnicy, którzy:

 •  nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej
 • nie są zobowiązani doliczać do swoich zarobków dochodów małoletnich dzieci

Ostatnie chwile, by urząd rozliczył się za podatnika

Podatnicy uzyskujący dochody od płatników a także organów rentowych mogą skorzystać z pomocy urzędu, który może sporządzić deklarację za nich. Należy się jednak pośpieszyć, gdyż fiskus przyjmie wniosek o sporządzenie deklaracji do kwietnia. PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania rocznego za podatnika przez urząd skarbowy. Wystarczy go przesłać do właściwego urzędu, a ten na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe. Wniosek o sporządzenie zeznania można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Można też wysłać PIT-WZ za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank.

Po 5 dniach urząd odeśle podatnikom sporządzoną deklarację, a otrzymane zeznanie można zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

PIT- 36 i PIT-36L

Drugim najpopularniejszym drukiem jest PIT-36. W 2016 roku do urzędów skarbowych trafiło 2,9 mln takich druków. Dla kogo przeznaczony jest PIT-36? Obowiązek złożenia tego formularza mają podatnicy, którzy:

 • Prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub prowadzili działy specjalne produkcji rolnej,
 • Uzyskali przychody z następujących źródeł: z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach
 • Uzyskiwali dochody, od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z działalności wykonywanej osobiście)
 •  Uzyskiwali dochody ze źródeł przychodów położonych za granicą lub z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek

Obydwa formularze: PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Sprawdź, ile można zaoszczędzić rozliczając PIT z małżonkiem>>

Jeśli podatnik opodatkował swoje dochody stawką 19 proc., musi wypełnić zeznanie PIT-36L. Ta deklaracja dotyczy podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane liniowo.

PIT-38 i PIT-38

Formularz PIT-38 służy do rozliczenia przychodów kapitałowych. Składają go osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, objęcia udziałów w spółkach.

Deklarację tę złożą podatnicy, którzy w roku 2016 toku uzyskali prywatnie (poza prowadzoną działalnością) przychody z tytułu:

 •  odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 •  objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Podatnik, który uzyskał dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w ubiegłym roku zobowiązany jest złożyć zeznanie PIT-39. Mowa o:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 •  prawa wieczystego użytkowania gruntów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych