Senat dał zielone światło dla nowej formy rozliczenia PIT. Nowelizacja ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych ma sprawić, że rozliczeniem podatku na wniosek podatnika ma zająć się urząd. Taka zmiana ma za zadanie zmniejszyć koszty związane z zaopatrzeniem urzędów w papierowe druki, a w konsekwencji zadbać o finanse płatników. Zgodnie z nowelą, pracownicy nie przekażą już pracodawcy druku PIT-12, będącym wnioskiem o rozliczenie podatnika przez płatników.

Poparta przez Senat w ostatnich dniach nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma ułatwić podatnikom rozliczanie się z fiskusem. Zgodnie z nowelizacją, podatnik może upoważnić urząd do wypełnienia deklaracji w jego imieniu. Taka zmiana ma obowiązywać już w rozliczeniach za 2016 rok.

Nieco później wejdą w życie przepisy adresowane do płatników. Projektowana ustawa likwiduje bowiem art. 37, zgodnie z którym płatnik, na żądanie podatnika, był zobligowany do rozliczenia go z fiskusem. Takie żądanie dziś znane jest jako deklaracja PIT-12, którą podatnik przekazuje płatnikowi upoważniając go do rozliczenia pracownika z fiskusem. Wówczas pracownik będzie musiał rozliczyć się samodzielnie, lub – jeśli ustawa wejdzie w życie w planowanym terminie – upoważnić do tego urząd. Odciążenie płatników poprzez likwidację PIT-12 ma zacząć obowiązywać w 2018 roku w rozliczeniu z dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 roku.

Jakie obowiązki względem pracowników ma dziś płatnik? Sprawdź>>

Jak wygląda rozliczenie dochodów przez płatnika? Dziś z takiej możliwości może skorzystać pracownik, który uzyskał dochody tylko u jednego płatnika. Jeśli jednak zmieniał pracę lub łączył zatrudnienie w kilku różnych miejscach, dochody za ubiegły rok będzie musiał rozliczyć samodzielnie. Przekazywany pracodawcy formularz PIT-12 jest zarazem deklaracją, że w danym roku podatkowym pracownik uzyskiwał dochody u jednego płatnika. Złożenie takiego oświadczenia wiąże się z rezygnacją ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy skorzystania z ulg na dzieci. Należy przekazać je fiskusowi do 10 stycznia. Po otrzymaniu takiego druku pracodawca oblicza roczny podatek za pracownika na formularzu PIT-40. Pracodawca musi przekazać go fiskusowi i podatnikowi do końca lutego. Wówczas podatnik nie otrzyma od pracodawcy informacji PIT-11, lecz deklarację roczną PIT-40.

Sprawdź, kiedy pracodawca może rozliczyć się za pracownika>>

Potrzebę zmian ustawodawcy argumentują niewielkim zainteresowaniem podatników tym rozwiązaniem. PIT-12, a w konsekwencji druk PIT-40, który z rąk płatnika trafia do fiskusa przechodzi do lamusa. W 2016 roku płatnicy rozliczyli zeznania za około 421 tysięcy pracowników. W projekcie założono, że ułatwienia związanie z przekazaniem obowiązku wypełnienia formularzy PIT fiskusowi spowoduje zmniejszenie zainteresowania przerzuceniem tego obowiązku na płatników, co już dziś nie jest najpopularniejszą formą rozliczenia z fiskusem.

Jak rozliczyliśmy się z fiskusem w ubiegłym roku? Sprawdź>>

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych