Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki i inne podmioty, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, mogą już na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym wydrukować raport z kompleksowymi informacjami podatkowymi o sobie – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Na razie nowa funkcjonalność nie jest dostępna dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ale resort nie wyklucza, że wprowadzi ją w przyszłości również dla tej grupy podatników.

Raport wygenerowany po zalogowaniu się na własne konto w e-US, zawiera:

  • dane identyfikacyjne i adresowe podatnika, w tym formę opodatkowania,
  • informacje o ewentualnych zaległościach podatkowych,
  • informacje o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym,
  • szczegóły dotyczące prawidłowości w zakresie zaliczek i deklaracji podatkowych,
  • dane o rachunkach bankowych, w tym mikrorachunku podatkowym,
  • wykaz pełnomocników i ich uprawnienia,
  • informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

Na razie raport można wygenerować w formie pliku PDF, natomiast niedługo ma być on dostępny również w formie graficznej, tzw. kafli.

Wygenerowany raport jest ważny do północy tego samego dnia i nie jest aktualizowany w ciągu dnia – informuje resort. Zastrzega zarazem, że wygenerowany dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i może nie uwzględniać wszystkich danych o rozliczeniach podatnika, posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Przypomnijmy, że do konta w e-US można się zalogować na stronie www.podatki.gov.pl za pomocą np. profilu zaufanego, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel. Do konta spółek, fundacji, stowarzyszeń może się zalogować upoważniona osoba. O nadanie dostępu (podstawowego lub rozszerzonego) można wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Użytkownik z dostępem rozszerzonym może nadawać dostęp do konta spółki (lub np. fundacji) w e-US innym użytkownikom oraz go odbierać.©℗