„Orzekanie o zaniechaniach ustawodawcy nie leży w kompetencjach TK, nawet gdyby obowiązek uregulowania danego zagadnienia wynikał z norm konstytucyjnych” – czytamy w piśmie przesłanym przez rzecznika praw obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego.

Chodzi o wniosek, który w 2022 r. złożyło kilku posłów, domagając się zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów obligujących do przystępowania do samorządów zawodowych radców prawnych i adwokatów zgodnie z miejscem ich zamieszkania albo ich siedziby. Według wnioskodawców ustawodawca, podobnie jak w przypadku notariuszy, powinien umożliwić tworzenie izb zawodowych na zasadach innych niż wyłącznie terytorialnych.

Zdaniem RPO badanie powinności parlamentarzystów nie spoczywa na sędziach TK. Natomiast obecny mechanizm działania samorządów zawodowych, wbrew twierdzeniom wnioskodawców, w żaden sposób nie ogranicza mobilności adwokatów i radców prawnych, którzy mogą prowadzić sprawy w całym kraju.©℗