Polacy uwielbiają zbierać grzyby, ale nie wszyscy wiedzą, że grzybobranie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Za zbieranie grzybów w niedozwolonych miejscach grzybiarze mogą dostać mandaty kilkusetzłotowe. Z kolei za zebranie okazów, które należą do grupy gatunków chronionych, grozi nawet kilka tysięcy złotych kary. Oto aktualne regulacje, które powinien znać każdy grzybiarz.

Grzyby 2023. Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

Grzybiarze w Polsce mogą zbierać runo leśne za darmo, ale muszą pamiętać, że w pewnych miejscach nie można tego robić. Istnieje lista miejsc, w których obowiązuje zakaz zbierania grzybów. Są to części lasu, gdzie panuje stały zakaz wstępu:

Gdzie nie wolno zbierać grzybów?

 • na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych,
 • na uprawach do 4 m wysokości,
 • w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych,
 • w ostojach zwierzyny,
 • na terenach należących do wojska.

Należy pamiętać, że w Polsce może zostać także wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Wówczas w takich miejscach też nie powinniśmy zbierać grzybów. Czasowy zakaz wstępu może zostać ustanowiony, gdy:

wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego, występuje duże zagrożenie pożarowe, wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Ponadto zakaz wstępu do lasu i tym samym - zakaz zbierania grzybów - może mieć miejsce na terenie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa. Taki teren musi być wyraźnie oznaczony przez właściciela.

Grzyby 2023. Których grzybów nie można zbierać? [GATUNKI CHRONIONE - LISTA]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów wskazuje listę grzybów, które pozostają pod całkowitą ochroną w Polsce.

Gatunki grzybów pod całkowitą ochroną (2023) - pełna lista:

 • promieniak wilgociomierz (Astraeus hygrometricus)
 • opieńka torfowiskowa (Armillaria ectypa)
 • żyłkowiec różowawy (Rhodotus palmatus)
 • Sarcosoma globosum
 • boczniak mikołajkowy (Pleurotus eryngii)
 • borowik korzeniasty (Boletus radicans)
 • borowik szatański (Boletus satanas)
 • borowik żółtobrązowy podgat. królewski (Boletus appendiculatus ssp. regius)
 • czareczka długotrzonkowa (Microstoma protracta)
 • czarka jurajska (Sarcoscypha jurana)
 • dwupierścieniak cesarski (Catathelasma imperiale)
 • wilgotnica czapeczkowata (Hygrocybe calyptriformis)
 • gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme)
 • gwiazdosz Geastrum lageniforme
 • gwiazdosz angielski (Geastrum berkeleyi)
 • gwiazdosz bury (Geastrum elegans)
 • gwiazdosz karzełkowaty (Geastrum schmidelii)
 • gwiazdosz kwiatuszkowaty (Geastrum floriforme)
 • gwiazdosz szorstki (Geastrum campestre)
 • gwiazdosz węgierski (Geastrum hungaricum)
 • gwiazdosz workowaty (Geastrum saccatum)
 • gwiazdosz wzniesiony (Geastrum fornicatum)
 • kolczakówka dołkowana (Hydnellum scrobiculatum)
 • kolczakówka kasztanowata (Hydnellum ferrugineum)
 • kolczakówka niebieskawa (Hydnellum caeruleum)
 • kolczakówka piekąca (Hydnellum peckii)
 • kolczakówka pomarańczowa (Hydnellum aurantiacum)
 • kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens)
 • kolczakówka wonna (Hydnellum suaveolens)
 • kolczakówka żółtobrązowa (Hydnellum compactum)
 • sarniak Sarcodon joeides
 • sarniak Sarcodon underwoodii
 • sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus)
 • sarniak szorstki (Sarcodon scabrosus)
 • szaraczek sosnowy (Boletopsis grisea)
 • koronica ozdobna (Sarcosphaera coronaria)
 • maślak trydencki (Suillus tridentinus)
 • berłóweczka czeska (Tulostoma kotlabae)
 • berłóweczka łuskowata (Tulostoma squamosum)
 • berłóweczka rudawa (Tulostoma melanocyclum)
 • jamkówka białobrązowa (Antrodia albobrunnea)
 • pniarek lekarski (Fomitopsis officinalis)
 • pomarańczowiec bladożółty (Pycnoporellus alboluteus)
 • porojęzyk dębowy (Piptopurs quercinus)
 • późnoporka czerwieniejąca (amylek japoński) (Amylocystis lapponicus)
 • powłocznik białofioletowy (Corticium polygonioides)
 • krążkówka żyłkowana (Disciotis venosa)
 • soplówka jeżowata (Hericium erinaceum)
 • tęgoskór korzeniasty (Scleroderma septentrionale)
 • trufla wgłębiona (Tuber mesentericum)
 • miękusz szafranowy (Hapalopilus croceus)
 • szkieletnica wonna (Skeletocutis odora)
 • żagiew korzonkowa (Polyporus rhizophilus).

Grzybów tych nie wolno zbierać, niszczyć, naruszać ich siedlisk, ani też wwozić z zagranicy lub wywozić poza granicę państwa, a także umyślnie przemieszczać w środowisku przyrodniczym. Grożą za to surowe kary.

Grzyby 2023. Jakie kary dla grzybiarzy?

Kary za zbieranie grzybów w zakazanych miejscach

Za zbieranie grzybów w niedozwolonych miejscach (czyli tam, gdzie obowiązuje stały lub czasowy zakaz wstępu do lasu) można otrzymać mandat. Strażnik leśny może nam nałożyć karę finansową do 500 zł.

Kary za zbieranie grzybów chronionych

Najwyższa kara, jaka może zostać nałożona za zbieranie chronionych gatunków grzybów, to 5 tys. złotych. Taka kara może zostać wymierzona przez sąd. Strażnik leśny czy miejski może nas ukarać jedynie mandatem.

Kara za niszczenie runa leśnego

Nawet jeśli zbieramy grzyby w dozwolonych miejscach i nie znajdują się tam żadne chronione gatunki, to musimy pamiętać o tym, JAK zbierać. Za nieumiejętne zbieranie grzybów można bowiem dostać słoną karę (i jest to wykroczenie!).

Zgodnie z art. 163 k.w. kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany. Sprawca wykroczenia może być ukarany grzywną w wysokości od 20 do 5 tys. zł.