Akt powołania prokuratora jest informacją publiczną i obywatele mają prawo się domagać udostępnienia jego kopii – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Wyrok dotyczy wniosku o udostępnienie wielu informacji publicznych przez jedną z prokuratur. Wiąże się on ze śledztwem prowadzonym od 2012 r. w sprawie nieprawidłowości w policji. Część żądanych informacji została przekazana wnioskodawcy, część nie. Ostatecznie skarga na bezczynność prokuratora została skierowana do WSA.

Zdecydowana większość informacji, których podania żądał wnioskodawca, nie stanowiła, zdaniem sądu, informacji publicznej. Uznał on natomiast, że jest nią akt powołania prokuratora. Sąd zwrócił uwagę, że już z art. 115 kodeksu karnego wynika wprost, że prokurator jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Jednakże to pojęcie jest jeszcze szersze w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż obejmuje każdą osobę, która ma wpływ na kształtowanie czy bieg spraw publicznych.

„Skoro prokurator wpływa na bieg spraw publicznych, jawność życia publicznego wymaga, aby dane o każdej takiej osobie były dostępne. Społeczeństwo musi mieć możliwość sprawdzenia, czy osoba piastująca urząd prokuratorski jest do tego uprawniona, chociażby dla zapewnienia realizacji zadań publicznych przez osobę do tego kompetentną. Ujawnienie aktu mianowania na urząd prokuratora jest częścią tego prawa” – podkreślił w uzasadnieniu wyroku sąd. ©℗

orzecznictwo