Ojcowie będą mieli prawo do wydłużenia terminu przystąpienia do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego z uwagi na narodziny dziecka lub planowany poród – zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Z jego pisma do rzecznika praw obywatelskich prof. Marcina Wiącka wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości „niezwłocznie podejmie prace legislacyjne” nad zmianą art. 79a pkt 3 prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1184 ze zm.) oraz art. 371 pkt 3 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1166).

W myśl tych przepisów można wydłużyć o rok termin przystąpienia do egzaminu zawodowego aplikantkom, które zostały matkami na ostatnim roku aplikacji lub w okresie między ukończeniem aplikacji a egzaminem albo też spodziewają się urodzić dziecko w terminie do trzech miesięcy od zakończenia egzaminu.

Przepisy zostały uchwalone w poprzedniej kadencji parlamentu i, jak wynika z uzasadnienia do wprowadzającej je ustawy, intencją autorów było nadanie uprawnienia wyłącznie kobietom. Według RPO niesłusznie pominięto prawa ojca.

„Mężczyzna powinien mieć również możliwość wydłużenia terminu przystąpienia do egzaminu z uwagi na urodzenie dziecka lub planowany poród matki jego dziecka, gdyż ma równe obowiązki rodzicielskie wobec niego” – napisał prof. Wiącek do ministra sprawiedliwości.

Swoją argumentację RPO oparł na przepisach konstytucji. Przypomniał, że rodzicielstwo, które zgodnie z art. 18 znajduje się pod ochroną i opieką RP, odnosi się zarówno do matki, jak i do ojca. Artykuł 32 gwarantuje równość wobec prawa, zaś art. 33 stanowi, że kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Marcin Warchoł napisał, że MS „w pełni podziela” tę argumentację. ©℗