Po udanym pilotażu w Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Centra Edukacji Prawnej mają powstawać w kolejnych sądach w Polsce – zapowiedział w środę wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Raciborskie Centrum w ciągu ostatniego roku zorganizowało 52 wydarzenia z udziałem 1,2 tys. uczniów i studentów.

„Pilotażowy rok działania Centrum pokazał, że działa to świetnie. Cieszę się, że dzisiaj mogę ogłosić, iż będziemy kontynuowali działania edukacyjne w Raciborzu już nie jako pilotaż, ale jako stałe Centrum Edukacji Prawnej” – oświadczył wiceminister, który obejrzał w Raciborzu symulację procesu sądowego z udziałem uczniów – to jedna z form aktywności Centrum, przybliżająca praktyczną stronę działania wymiaru sprawiedliwości.

„Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie w kolejnych sądach w Polsce powstaną tego rodzaju Centra Edukacji Prawnej, które będą pełnymi garściami czerpały z dobrych doświadczeń, jakie udało się wypracować w Sądzie Rejonowym w Raciborzu” – powiedział Michał Woś.

Pochodzący z Raciborza wiceminister był inicjatorem pilotażu, w ramach którego wyróżniająca się architekturą, bogato zdobiona XIX-wieczna sala rozpraw w zabytkowym budynku miejscowego sądu służy nie tylko na potrzeby procesów, ale także m.in. do symulacji postępowań z udziałem młodzieży. Resort sprawiedliwości wspomógł renowację unikatowej sali.

„Centrum Edukacji Prawnej w Raciborzu to niezwykle ważna i dobra inicjatywa. W ciągu roku działania przewinęło się tu 1,2 tys. uczniów i studentów. To gigantyczna wartość, na tym właśnie nam zależy. Odpowiedzialność społeczna wymiaru sprawiedliwości polega także na tym, żeby mieć swój udział w edukacji, żeby współpracować ze szkołami i uczelniami” – wyjaśnił Woś.

Jego zdaniem, niezwykle cenny jest udział młodzieży w symulacji procesu – możliwość wczucia się w rolę sędziego, prokuratora, pełnomocnika czy adwokata. „Nic tak nie uczy jak własne doświadczenie” – wyjaśnił wiceminister, zaznaczając, że raciborskie centrum prowadzi też m.in. wykłady o podstawach prawa. Woś dziękował prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu Marzenie Korzonek za zaangażowanie w rozwój tej edukacyjnej inicjatywy.

„Ta inicjatywa jest bardzo potrzebna, ma ogromny sens. Osobiście jestem wdzięczna za to, że powstała w naszym sądzie. Od dawna prowadziliśmy edukację prawną, ale nie w tak szerokim zakresie jak obecnie w Centrum Edukacji Prawnej” – powiedziała prezes sądu, dziękując także sędziom zaangażowanym w projekt.

Centrum organizuje m.in. spotkania z sędziami i pracownikami sądu. Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z placówką przygotowało autorskie materiały lekcyjne, np. „Moja pierwsza wizyta w sądzie”. Udostępniło również kompletne zestawy lekcyjne, dotyczące m.in. legislacji, mediacji, nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.(PAP)

mab/ mok/