O modyfikację przepisów, które uniemożliwią notariuszom doliczanie VAT do taksy notarialnej, zwrócił się do Sejmu i Senatu rzecznik praw obywatelskich.

Problem polega na tym, że choć rozporządzenie ministra sprawiedliwości (Dz.U. z 2004 r. nr 148, poz. 1564 ze zm.) określa maksymalne stawki taksy, to zdarza się, że notariusze doliczają do nich jeszcze VAT. Na to natomiast skarżą się obywatele, bo muszą płacić kwoty wyższe niż te określone w przepisach – bo powiększone o podatek. Według RPO nie powinno być wątpliwości, że podstawą opodatkowania usługi notarialnej jest taksa notarialna pomniejszona o VAT. W praktyce jednak taka wykładnia nie zawsze jest stosowana. RPO sygnalizuje ten problem już od kilku lat, a w tym czasie występował do Krajowej Rady Notarialnej, a także resortów finansów i sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Wyjaśnienia prezesa KRN wskazują na utrwaloną już praktykę doliczania do taksy notarialnej VAT. Jest ona jednak, jak podkreśla rzecznik, sprzeczna z poglądem resortu finansów, zgodnie z którym podatek nie powinien być doliczany do wynagrodzenia ustalonego przez notariusza ze stronami czynności, lecz stanowić jego część składową.
Według rzecznika, analizując stanowiska różnych stron, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy obowiązujące w tym zakresie uregulowania pozwalają na podwyższenie wynagrodzenia notariusza o należny podatek od towarów i usług. Dlatego w pismach do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz senackiej komisji praworządności, praw człowieka i petycji zwrócił się o podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie. ©℗