Przypomnijmy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ma zapłacić ponad 700 tys. zł Radosławowi Sikorskiemu na pokrycie kosztów publikacji przeprosin w portalu Onet za nazwanie go zdrajcą dyplomatycznym. Sąd zasądził tę kwotę w ramach tzw. wykonania zastępczego obowiązku, którego pozwany Jarosław Kaczyński, mimo prawomocnego wyroku, dobrowolnie nie wykonał.
Nowela dodała nowy par. 4 w art. 1050 k.p.c. Zgodnie z nim, jeśli w sprawach o naruszenie dóbr osobistych dłużnik nie składa oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, pomimo wyznaczenia terminu do jego złożenia i zagrożenia mu grzywną, sąd wymierzy mu grzywnę do 15 tys. zł i nakaże zamieszczenie (na jego koszt) ogłoszenia odpowiadającego treści wymaganego oświadczenia i we właściwej dla niego formie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.