Egzekucja z nieruchomości, na których ustanowiono zabezpieczenia hipoteczne, nie jest zadaniem prostym. Zwłaszcza w sytuacji krzyżujących się interesów dłużnika i jego różnych wierzycieli. Rozwiązywaniu problemów praktycznych nie sprzyjają częste zmiany prawne, swoje trzy grosze potrafi dołożyć też orzecznictwo.
Jak można było się przekonać podczas konferencji naukowej pt. „Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego”, ciągle żywe zainteresowanie praktyków rodzą skutki uchwały Sądu Najwyższego z 2 lutego 2022 r. (sygn. akt III CZP 32/22). Dotyczy ona kolizji interesów wierzyciela pauliańskiego (który doprowadził do uznania, że przeniesienie własności było bezskuteczne) z wierzycielem hipotecznym, który uzyskał zabezpieczenie w księdze wieczystej.