Krakowski sędzia miał starać się nakłonić strony rozprawy do złożenia wniosku o zastosowanie testu niezawisłości wobec pozostałych sędziów ze składu i zdjąć togę podczas rozprawy. KRS poinformowała, że sprawę jego zachowania skierowała do rzecznika dyscyplinarnego.

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka w piątkowym komunikacie przekazanym mediom i zamieszczonym na Twitterze poinformowała o głównych konkluzjach rozpoczętego we wtorek i zakończonego w piątek posiedzenia Rady.

Jak przekazała, podczas obrad m.in. przewodniczący komisji ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych sędzia Stanisław Zdun przedstawił sprawę zachowania na sali rozpraw jednego z sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sędzia miał nakłaniać strony do złożenia wniosku o zastosowanie testu niezawisłości i bezstronności

"Sędzia podczas rozprawy apelacyjnej 25 listopada 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie w sprawie dotyczącej przestępstwa przeciw nieletniemu i przemocy w rodzinie, która wpłynęła do sądu w maju 2021 r. – wedle dokumentacji nadesłanej przez prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - starał się nakłonić strony uczestniczące w rozprawie do złożenia wniosku o zastosowanie testu niezawisłości i bezstronności wobec pozostałych sędziów - członków składu orzekającego" - przekazano w komunikacie KRS.

Zrelacjonowano, że "na zwróconą przez przewodniczącego uwagę, by nie przeszkadzał w rozprawie", sędzia ten "miał zareagować podniesionym głosem i zdjęciem togi". "Takim zachowaniem miał dezorganizować przebieg rozprawy i w sposób nielicujący z powagą urzędu sędziego odnosić się do przewodniczącego składu" - wskazano.

"Ujawnione zachowanie rzutuje na ocenę pracy wszystkich sędziów i całego wymiaru sprawiedliwości, podważa powagę sądu oraz nosi znamiona deliktu dyscyplinarnego. KRS podjęła uchwałę o skierowaniu sprawy zachowania sędziego z żądaniem wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych" - poinformowała w związku z tym Rada.

Wnioski o powołanie na stanowisko sędziego

Ponadto m.in. podczas przeprowadzonego w tym tygodniu posiedzenia KRS podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 25 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego w sądach powszechnych, w tym 13 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego i 12 o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego. "Rada wystąpiła także do Prezydenta RP o powołanie trzech asesorów do wojewódzkiego sądu administracyjnego" - dodano. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński