Ministerstwo Sprawiedliwości chce szybciej odbierać tymczasowe mieszkania tym byłym i obecnym funkcjonariuszom Służby Więziennej, którym już one nie przysługują. Projekt nowelizujący w tym zakresie ustawę o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1064 ze zm.) został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i ma zostać przyjęty przez rząd wiosną przyszłego roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o przydzielenie kwatery tymczasowej funkcjonariusz SW może się ubiegać w przypadku pełnienia służby przygotowawczej lub przeniesienia go do pełnienia służby w innej miejscowości.
Opróżnienie mieszkania, które może być skutkiem ustania stosunku służbowego funkcjonariusza, przeniesienia go do służby w innej miejscowości albo zakończenia okresu służby przygotowawczej, następuje w drodze decyzji organu Służby Więziennej, w dyspozycji którego lokal się znajduje.
Tyle że w przypadku skorzystania przez funkcjonariusza z pełnej drogi odwoławczej obejmującej kolejne instancje postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego czas, po którym realnie będzie można udostępnić takie mieszkanie kolejnym funkcjonariuszom, bardzo się wydłuża.
Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło zmienić przepisy w ten sposób, by osoba zajmująca mieszkanie tymczasowe była zobligowana do zdania lokalu w terminie 14 dni od dnia ustania przesłanek pozwalających na jego przydzielenie.
Pozwoli to – jak podkreśla resort – na znaczne usprawnienie procesu gospodarowania zasobem kwater tymczasowych i efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych innych funkcjonariuszy Służby Więziennej.©℗
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów