Tak zdecydował w piątek Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie ze skargi Instytutu Ordo Iuris.
Spór rozpoczął się w 2017 r., kiedy Instytut Ordo Iuris zwrócił się do Fundacji Batorego z wnioskiem o informacje dotyczące programu wsparcia dla organizacji pozarządowych finansowanego z tzw. funduszy EOG. Chodzi o środki przekazywane przez niebędące członkami Unii Europejskiej kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Norwegię, Islandię i Lichtenstein. Wyborem beneficjentów i rozdysponowywaniem pieniędzy zajmowała się właśnie Fundacja Batorego. W latach 2013-2017 do podziału było niemal 131 mln zł.