Trzech kandydatów na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego ma wybrać zgromadzenie sędziów tej Izby zwołane na czwartek po południu. Ostatecznie szefa nowej izby wskaże prezydent Andrzej Duda.

Formowanie się Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Wybór prezesa zakończy formowanie się Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która została utworzona w miejsce Izby Dyscyplinarnej. W połowie września prezydent wyznaczył 11 sędziów SN do orzekania w tej izbie. Andrzej Duda wybrał ich spośród 33 sędziów wylosowanych w sierpniu przez kolegium SN.

Prezydent wyznaczył do orzekania w nowej izbie sędziów: Tomasza Demendeckiego, Marka Dobrowolskiego, Pawła Grzegorczyka, Zbigniewa Korzeniowskiego, Wiesława Kozielewicza, Marka Motuka, Marka Siwka, Barbarę Skoczkowską, Krzysztofa Staryka, Marię Szczepaniec i Pawła Wojciechowskiego. Postanowienie prezydenta w tej sprawie 27 września opublikowano w "Monitorze Polskim".

"Jak wiemy w tym składzie (11 sędziów - PAP) jest 6 nowych i 5 starych sędziów, a ci starzy to też są osoby z różnymi poglądami. Na pewno ten wybór do końca nie zamknie konfliktów i nie zamknie problemu orzeczeń wydawanych przez tę Izbę" - oceniał w rozmowie z PAP we wrześniu prezes Izby Karnej SN Michał Laskowski.

Trzech kandydatów na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Teraz wyznaczeni sędziowie będą musieli wyłonić trzech kandydatów na prezesa Izby. Ostatecznego wyboru prezesa dokona ponownie prezydent.

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa wyznaczone na czwartek na godz. 14 zgromadzenie sędziów nowej izby będzie niejawne. Po jego zakończeniu przewidziano natomiast briefing rzecznika Sądu Najwyższego sędziego Aleksandra Stępkowskiego.

We wrześniu sędzia Stępkowski mówił PAP, że "wiele będzie zależało od osoby mianowanej na stanowisko prezesa SN kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej". "Jednak wyznaczony skład daje duże nadzieje na to, że prace tej Izby będą przebiegały bardzo sprawnie" - oceniał.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o SN, do wyboru kandydatów na prezesa tej Izby potrzebna jest obecność na zgromadzeniu co najmniej 2/3 składu tej Izby. W przypadku braku tego kworum, na kolejnym zgromadzeniu wymagana będzie już tylko obecność połowy składu. Jeżeli także na tym posiedzeniu wyboru nie dokonano ze względu na brak wymaganego kworum, wybór może zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w przypadku obecności co najmniej 1/3 składu tej Izby.

W Izbie Odpowiedzialności Zawodowej orzekało tymczasowo pięcioro sędziów

W ostatnich tygodniach w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej orzekało tymczasowo pięcioro sędziów wyznaczonych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o SN. Nowa Izba rozpoznała już niektóre sprawy, wyznaczono też terminy i składy orzekające w innych sprawach.

O dalszym losie tych spraw po wyznaczeniu 11 sędziów nowej Izby mówił PAP rzecznik SN. "Ta sprawa wymaga pogłębionych analiz, które są obecnie prowadzone. Z całą pewnością sprawy, w których wyznaczone zostały już terminy posiedzeń zostaną rozpoznane w dotychczasowych składach. Co do pozostałych spraw trwają analizy" - wskazywał sędzia Stępkowski.

Nowa Izba przejęła sprawy niezakończone przed Izbą Dyscyplinarną

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, jednocześnie została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Nowa Izba przejęła też sprawy niezakończone przed Izbą Dyscyplinarną. Tej i innych zmian w sądownictwie oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie. (PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski, Marcin Jabłoński

mm/ mja/ godl/