Za te pierwsze można otrzymać punkty dodatnie, za te drugie ujemne. Maksymalnie kandydat może uzbierać 100 punktów, a ich minimalna wymagana liczba zależy od stanowiska, o które się dana osoba stara. I tak: w przypadku sędziego sądu rejonowego minimum wynosi 40 pkt, a w przypadku sędziego Sądu Najwyższego – 80 pkt. Pojawia się jednak pytanie, czy KRS w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ma kompetencje do tego, aby samodzielnie takie kryteria ustalać.
O tym, że rada takie uprawnienie posiada, przekonana jest Anna Dalkowska, przewodnicząca zespołu, który wypracował rekomendacje w sprawie kryteriów. Jak tłumaczyła na ostatnim posiedzeniu KRS, taki wniosek uzasadniony jest konstytucyjnym umocowaniem tego organu oraz tym, że ustawodawca do dziś nie wskazał w ustawie kryteriów, jakimi powinna kierować się rada, podejmując uchwałę o przedstawieniu prezydentowi kandydata na urząd sędziego.