pytanie 1
Czy poszkodowani w wyniku katastrofy ekologicznej przedsiębiorcy mogą dochodzić odszkodowania od sprawcy lub sprawców?