Propozycja ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem Krajowej Rady Notarialnej. Wskazywała ona, że środek prewencyjny w postaci zawieszenia, którego okres nie sposób przewidzieć, może czasem być surowszy od orzeczonej kary. Bo zawieszenie skutkuje pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu i uzyskiwania środków na swoje utrzymanie przy jednoczesnej konieczności utrzymywania kancelarii, uiszczania składek etc.
Okazuje się, że ogromne wątpliwości co do zgodności tej propozycji z konstytucją ma też prezes Rządowego Centrum Legislacji.