Powstanie Sądu Okręgowego w Sosnowcu od początku budziło sporo kontrowersji. Dość powiedzieć, że jeszcze na etapie planowania utworzenia tej jednostki prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach informował Ministerstwo Sprawiedliwości, że żaden z sędziów z apelacji katowickiej nie zgłosił chęci orzekania w Sosnowcu. Ostatecznie sąd ruszył 1 kwietnia, a jego prezesem jest Ewa Łapińska, sędzia sądu rejonowego, która do niego jest tylko delegowana i która jest także członkiem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Wszystkie trzy wydziały cywilne oraz wydział pracy składają się wyłącznie z sędziów sądów rejonowych delegowanych do SO w Sosnowcu. Sędziów sądu okręgowego udało się pozyskać tylko do wydziałów karnych.