Chodzi m.in. o brak spójności z obowiązującym prawem o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.), budzące wątpliwości interpretacyjne unormowania regulujące stosunek pracy zawodowego kuratora sądowego, niejednolite zasady naboru do służby i przebiegu aplikacji czy też nieprzystające do rzeczywistości standardy obciążenia pracą (w tym różnice w poziomie obciążenia pracą kuratorów z różnych zespołów i z różnych okręgów).
Projekt wychodzi naprzeciw postulatom środowiska i ma pozwolić kuratorom uzyskać zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczyli w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego. Nowe regulacje zagwarantują też potrzebującym wsparcie psychologiczne. Ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2020 r. miało miejsce 29 zdarzeń, w których bezpieczeństwo kuratora sądowego było zagrożone.