Sprowadzają się one do:

■ likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego,

■ reformy systemu dyscyplinarnego sędziów,

■ przywrócenia do orzekania sędziów odsuniętych od czynności służbowych za treść wydanego rozstrzygnięcia.