Dziś ruszają prace nad szczegółowymi rozwiązaniami projektu nowelizacji kodeksu karnego. Podkomisji powołanej do jego rozpatrzenia dyskusyjnych kwestii na pewno nie zabraknie i to już w części ogólnej. Jedną z nich są zmiany dotyczące dyrektyw wymiaru kary i określenie ustawowego katalogu okoliczności obciążających (wskazujących na potrzebę wymierzania kary bliżej górnej granicy ustawowego zagrożenia) oraz łagodzących (uzasadniających orzeczenie kary oscylującej wokół minimalnego progu).
„Wprowadzając ustawowe okoliczności łagodzące i obciążające, projekt ma na celu ukierunkowanie sądu na szczególne ich uwzględnienie przy wymiarze kary. Proponowane okoliczności są już obecnie uwzględniane w orzecznictwie, jednakże nadanie im charakteru ustawowego spowoduje konieczność głębszego rozważenia ich wpływu na rozstrzygnięcia i wyjaśnienia tego wpływu w uzasadnieniach wyroków. Dodatkowo będzie to sprzyjać transparentności i czytelności orzeczeń dla stron oraz opinii publicznej, czego nie zapewnia art. 53 k.k. w jego aktualnej formule” - czytamy w uzasadnieniu.