Spośród wielu kwestii spornych w prezydenckiej propozycji – również „nielikwidującej ID” – chciałbym się skupić na dwóch zagadnieniach, które wydają się nawet nie tyle kontrowersyjne, ile sprzeczne z ustawą zasadniczą.
Kontrowersyjny stan spoczynku