Wymiar sprawiedliwości funkcjonuje normalnie, a przedawnienie karalności stoi w miejscu
PRAWO KARNE
Nie ma żadnych powodów zamrożenia biegu przedawnienia przestępstw - twierdzą eksperci. Co więcej, nie było ich nawet wtedy, gdy taką regulację wprowadzano.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także w ciągu pół roku po ich odwołaniu nie biegną przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary. Zasady te dotyczą spraw o przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe, a wynikają one z art. 15zzr1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).
Wątpliwości konstytucyjne