Co kluczowe, jako przyczynę podał fakt, że osoby zasiadające w izbie zostały powołane na sędziów SN w procesie, w którym brała udział nowa KRS, która w ocenie trybunału nie daje gwarancji niezależności od władzy politycznej. Aby zapobiec dalszym naruszeniom konwencji, należałoby zapewnić, że sprawy dyscyplinarne będą rozpatrywane przez sędziów powołanych prawidłowo.
Tym razem – w sprawie Wróbel p. Polsce (skarga nr 6904/22) – ETPC wydał postanowienie tymczasowe w odniesieniu do postępowania przed ID SN. Skarżący prof. Włodzimierz Wróbel od 2011 r. jest sędzią w Izbie Karnej SN. W 2020 r. był współsprawozdawcą w uchwale, w której SN uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest „niezależnym sądem ustanowionym przez prawo”. 16 marca 2021 r., wpisując się w praktykę „nękania” niepokornych sędziów, Prokuratura Krajowa wystąpiła o pozbawienie go immunitetu w celu wszczęcia wobec niego postępowania dotyczącego zaniechania obowiązków służbowych. Zdaniem prokuratora krajowego skarżący nie dopełnił obowiązku ustalenia, czy oskarżony odbywał już karę pozbawienia wolności, co miało doprowadzić do jego bezprawnego zatrzymania. Wniosek ten został oddalony przez Izbę Dyscyplinarną SN, Prokuratura Krajowa złożyła jednak odwołanie. Rozprawa apelacyjna została zaplanowana na 9 lutego 2022 r.