Czy bankowi należy się zwrot wartości, jaką przedstawia korzystanie z wypłaconego kapitału? Zagadnienie to czeka na rozstrzygnięcie przez TSUE (sprawa C-520/21) oraz przez całą Izbę Cywilną SN (sprawa III CZP 25/22). W Sądzie Najwyższym zagadnienia tego pośrednio dotyczy też pytanie w sprawie III CZP 59/22.
Dwie mocne podstawy