Przypomnijmy, prof. Małgorzata Manowska w sierpniu ub.r. zdecydowała, że nowe sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów mają trafiać do sekretariatu I prezesa SN. Co do losu tych postępowań, które znajdowały się już w ID SN, decydować miał jej prezes lub składy, którym zostały one przydzielone. Zarządzenia ograniczające działalność ID SN zostały wydane po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej doszedł do wniosku, że system polski odpowiedzialności dyscyplinarnej nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nakazał zawieszenie przepisów dotyczących ID SN.
Dlatego też miały one obowiązywać „do czasu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w RP”, ale nie dłużej niż do 15 listopada. Jednak w związku z brakiem zmierzającej w tym kierunku inicjatywy legislacyjnej prof. Manowska postanowiła o przedłużeniu obowiązywania zasad dotyczących wpływu postępowań dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów właśnie do 31 stycznia br.