Interwencja RPO to efekt skargi jednej z obywatelek, która uważa, że wspomniany wymóg jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości obywatela wobec prawa. Osoba ta spełnia wszystkie warunki (m.in. uzyskała tytuł magistra prawa i jest nieskazitelnego charakteru), aby zostać zatrudniona jako asystentka sędziego, z wyjątkiem ukończonych 24 lat.
Co więcej, jest ona zobowiązana wziąć udział w procedurze konkursowej, która ma na celu wyłonienie najlepszych kandydatów na to stanowisko. Zdaniem prof. Marcina Wiącka, jeśli weźmie się to wszystko pod uwagę, to należy stwierdzić, że wymóg wieku nie jest środkiem proporcjonalnym ani nie został właściwie uzasadniony.