Potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania obowiązków nowych referendarzy sądowych oraz dostosowania regulacji dotyczących kryterium wieku kandydatów na aplikację sędziowską i prokuratorską. To najważniejsze powody podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i niektórych innych ustaw.

Zajmuje się nią Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został w tym tygodniu wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
Jednym z planowanych rozwiązań będą obowiązkowe szkolenia dla wszystkich nowo powołanych asesorów sądowych. Mają one pomóc w ujednoliceniu zarówno wiedzy, jak i metodyki pracy, czego skutkiem będzie odpowiednie przygotowanie do rzetelnego pełnienia funkcji. Obowiązek odbycia szkoleń obejmie jednak tylko tych referendarzy, którzy pierwsze tego typu stanowisko obejmą po wejściu w życie nowelizacji.
Resort chce również doprecyzować zasady dotyczące kryterium wieku dla przyszłych aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, w założeniach projektu nie sprecyzowano jednak na razie szczegółów rozwiązania.
Skorygowane zostaną także przepisy dotyczące ewentualnej zmiany zasad przeprowadzania naboru na aplikacje w sytuacji, gdy pierwszy etap konkursu zostanie odwołany. Zmienią się też warunki dopuszczenia asystentów prokuratorów do egzaminu prokuratorskiego. Obecnie przepisy wskazują, że asystent, który ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra, jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu po pięciu latach. Jeśli natomiast taka osoba złożyła wcześniej egzamin notarialny, adwokacki lub radcowski, zyska takie uprawnienie już po czterech latach pracy na tym samym stanowisku. Po nowelizacji czteroletni okres będzie dotyczył wszystkich asystentów. Uprawnienie do przystąpienia do egzaminu na prokuratora zyskają również ci, którzy wykażą się wymaganym stażem pracy i ukończyli zagraniczne studia prawnicze, które są uznawane w Polsce.
Nowelizacja ma wejść w życie w II kw. 2022 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów