Zajmuje się nią Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt został w tym tygodniu wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.