A dokładniej projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk 1699), przygotowany wspólnie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Kukiz’15. Dwie odrębne propozycje wypracowane przez opozycję (w tym parlamentarny zespół ds. legalizacji marihuany) odrzucono.
Projekt przekazany do rozpatrzenia sejmowym komisjom: zdrowia oraz rolnictwa i rozwoju wsi, zakłada przyjęcie definicji konopi włóknistych, w której ilość psychoaktywnej substancji THC nie przekracza 0,30 proc. w przeliczeniu na suchą masę. Reprezentujący projektodawców poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15) wyjaśniał na posiedzeniu Sejmu, że taka ilość dozwolonego THC w surowcu zminimalizuje sytuacje, w których uprawiającym groziła odpowiedzialność karna, gdy ich konopie np. w wyniku zwiększonego nasłonecznienia przekroczyły dopuszczalne limity 0,20 proc.