Jedenaście osób wskazanych przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa nie otrzyma aktów powołania na sędziego. Taką decyzję podjął prezydent Andrzej Duda. Chodzi m.in. o stanowiska w Sądzie Najwyższym.

Sprawa dotyczy wniosków przekazanych głowie państwa przez poprzedni skład KRS w 2017 i 2018 r. Wśród tych, którzy muszą się pożegnać z awansem, są m.in. Grzegorz Borkowski (miał przejść z sądu rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie), były szef biura poprzedniej rady oraz były członek tego organu Piotr Raczkowski (starał się o urząd w Sądzie Okręgowym w Warszawie). Wśród pozostałej dziewiątki znaleźli się: Katarzyna Polańska-Farion, Piotr Kaspryszyn, Wojciech Kocot, Aleksander Kappes, Agnieszka Łukaszuk, Grzegorz Miśkiewicz, Tomasz Wojciechowski, Krzysztof Ptasiewicz oraz Wojciech Buchajczuk, przy czym pierwsza czwórka wymienionych chciała orzekać w SN. Pozostałe odmowy dotyczą stanowisk w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, SA w Rzeszowie, SO w Warszawie i Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Decyzja prezydenta nie zawiera uzasadnienia. W treści opublikowanego w Monitorze Polskim postanowienia możemy przeczytać jedynie, że swoją decyzję głowa państwa opiera na art. 179 konstytucji. Przepis ten zaś stanowi, że sędziowie są powoływani przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony. To nie pierwszy raz, kiedy prezydent oficjalnie odmawia powołania na urząd sędziego. Wcześniej na taki krok zdecydował się śp. Lech Kaczyński.