CRP złożył do trybunału skargę w związku z odrzuceniem jego wniosku o wpisanie na listę partii politycznych. Wskazał, że stanowiło to naruszenie art. 11 konwencji, czyli prawa do stowarzyszania (skarga nr 20401/15).
Władze krajowe uznały, że program i statut partii zawierały niejasne i ogólne sformułowania nieuwzględniające ewolucji społecznej i politycznej kraju od 1989 r. Dokumenty założycielskie CRP zezwalały na działania totalitarne i ekstremistyczne, które mogły zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Jak wskazały władze, CRP nigdy nie odcięła od dawnej Rumuńskiej Partii Komunistycznej i stanowi zagrożenie dla wartości demokratycznych.