Teraz znalazły one potwierdzenie również w opiniach, które opublikowano w ramach konsultacji projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw.
Przypomnijmy, że rodzinne postępowanie informacyjne ma być nową instytucją, dotyczącą tych małżonków, którzy podejmą decyzję o rozwodzie lub separacji – o ile mają oni wspólne, małoletnie dzieci. Projekt zakłada, że w takim przypadku udział w spotkaniu będzie obowiązkowy, a poprowadzi je co do zasady sąd w obecności mediatora. Nadrzędny cel postępowania to pogodzenie się małżonków. Jeśli jednak nie ma na to szansy, spotkania powinny zakończyć się przynajmniej wypracowaniem kompromisu w zakresie opieki nad wspólnymi dziećmi. Małżonkowie będą mogli też wziąć udział w mediacji rodzinnej, która potrwa miesiąc. Sąd będzie mógł wydłużyć czas jej trwania do sześciu miesięcy, o ile strony złożą zgodny wniosek w tym zakresie. Od obowiązku udziału w postępowaniu informacyjnym ustawodawca przewidział jeden wyjątek – w sytuacji, gdy jeden z małżonków został skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę małżonka lub ich dziecka. W takim przypadku postępowanie się nie odbędzie, chyba że strona pokrzywdzona wystąpi o jego przeprowadzenie.