Orzeczenia SN, w tym Izby Dyscyplinarnej ws. sędziowskich i Izby Karnej w ważnych sprawach kryminalnych, wyroki TK ws. relacji prawa europejskiego i polskiego, prawomocne zakończenia spraw zbrodni w Miłoszycach i organizacji lotu do Smoleńska - to najgłośniejsze sprawy sądowe mijającego roku.

STYCZEŃ

20.01 - Warszawski sąd apelacyjny prawomocnie orzekł, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro musi przeprosić krakowską sędzię Beatę Morawiec za naruszenie jej dóbr osobistych. Sprawa dotyczy komunikatu resortu z 2017 r., który informował o odwołaniu Morawiec z funkcji prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Sędzia zarzuciła szefowi MS, że podano w nim niezwiązane w żaden sposób z nią informacje o zatrzymaniach w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w krakowskich sądach.

26.01 - Na dożywocie skazany został Kajetan P. oskarżony o brutalne zabójstwo lektorki języka włoskiego w lutym 2016 roku. Biegli stwierdzili u niego ograniczoną poczytalność. Warszawski sąd okręgowy uznał, że mężczyzna ma odbywać karę w trybie terapeutycznym.

27.01 - Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne uzasadnienie swojego wyroku ws. aborcji z października 2020 r. TK orzekł wówczas o niekonstytucyjności przepisu tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., który zezwalał na aborcję, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Z opublikowanego uzasadnienia wynikało m.in., że samo prawdopodobieństwo takiej sytuacji nie jest wystarczające do tego, by dopuścić do pozbawienia życia człowieka w okresie prenatalnym. Trybunał uznał jednocześnie, że samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka wadami ma już charakter eugeniczny.

LUTY

08.02 - Sąd Okręgowy w Opolu przyznał niesłusznie skazanemu Tomaszowi Komendzie 12 mln zł zadośćuczynienia oraz ponad 810 tys. zł odszkodowania za 18 lat pobytu w więzieniu. W 2004 r. Komenda został skazany prawomocnym wyrokiem na 25 lat pozbawienia wolności za brutalne morderstwo 15-letniej Małgosi.

15.02 - Na 2,5 roku więzienia za rajd samochodem pod Kielcami nieprawomocnie skazany został znany pirat drogowy Robert N. ps. Frog. Sąd uniewinnił go jednocześnie za przestępstwa związane z rajdem po Warszawie.

17.02 - Na 25 lat więzienia skazany został Emil B., który w maju 2019 r. w jednej ze szkół w stołecznym Wawrze zabił nożem 16-letniego Jakuba K. B., który w dniu zabójstwa miał 15 lat, odpowiadał przed sądem jak osoba dorosła. Wyrok nie jest prawomocny.

25.02 - Na 6,5 roku pozbawienia wolności za oszustwa dokonywane tzw. metodą "na wnuczka" Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał nieprawomocnie Arkadiusza Ł. ps. Hoss. W ramach zorganizowanej grupy przestępczej działającej w kilku krajach mężczyzna miał wyłudzić pieniądze oraz biżuterię o łącznej wartości ok. 2 mln zł. Swoich rozmówców wprowadzał w błąd, podając się za ich bliskich znajomych lub członków rodzin.

MARZEC

03.03 - Na 1,5 roku bezwzględnego więzienia za przyjęcie co najmniej 40 tys. zł łapówki skazany został b. senator Józef Pinior oraz jego asystent Jarosław Wardęga. Dwóch współoskarżonych o wręczanie korzyści majątkowych usłyszało wyrok roku i 10 miesięcy więzienia. Wyrok jest prawomocny.

18.03 - W Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się ponowny proces Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Mężczyzna nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 r. Po kilku miesiącach jej ciało wyłowiono z Wisły.

KWIECIEŃ

01.04 - Przed warszawskim sądem okręgowym ruszył trzeci duży proces ws. afery reprywatyzacyjnej. Akt oskarżenia objął 13 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie kilkudziesięciu przestępstw, w tym przejmowanie nieruchomości za łapówki. Na ławie oskarżonych zasiedli głównie prawnicy i urzędnicy warszawskiego Biura Gospodarowania Nieruchomościami, w którym zapadały decyzje reprywatyzacyjne, w tym b. wicedyrektor Biura Jakub R.

08.04 - Na dwa lata więzienia Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał b. dyrektora kopalni Halemba Kazimierza D. i b. szefa działu wentylacji Marka Z. w procesie dotyczącym katastrofy, w wyniku której w 2006 r. zginęło 23 górników. Obaj zostali uznani na winnych sprowadzenia w kopalni niebezpieczeństwa w okresie poprzedzającym tragedię. Wyrok jest prawomocny.

15.04 - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, który pozwala pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę, jest niezgodny z konstytucją i ma stracić moc po upływie 3 miesięcy od publikacji orzeczenia. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane wnioskiem posłów PiS. W dniu wydania wyroku funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich pełnił Adam Bodnar, którego ustawowa kadencja minęła we wrześniu 2020 r.

21.04 - Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła wyrok z 2011 r., w którym b. opozycjoniście z czasów PRL Krzysztofowi Wyszkowskiemu nakazano przeproszenie b. prezydenta Lecha Wałęsy za nazwanie go tajnym współpracownikiem SB. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie skierował do sądu Prokurator Generalny. SN podkreślił, że orzeczenie nie rozstrzyga tego, czy Wałęsa był współpracownikiem SB, czy nie. "Przedmiotem wyroku SN jest to, czy sąd apelacyjny wydając wyrok nie naruszył praw i zasad konstytucji" - wskazano w uzasadnieniu.

22.04 - Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie wyraziła zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury warszawskiego sędziego Igora Tuleyi w celu postawienia mu zarzutów dotyczących ujawnienia tajemnicy ze śledztwa. Decyzja SN jest nieprawomocna. Wniosek w tej sprawie został skierowany do sądu w połowie marca. Prokuratura Krajowa uzasadniała go tym, iż sędzia Tuleya po raz trzeci - mimo prawnego obowiązku - nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze.

MAJ

6.05 - Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone uchwały Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołań sędziów do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego. Sąd stwierdził, że "obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem wystarczająco niezależnym", a w ogłoszeniu o wolnych etatach w SN brak było kontrasygnaty premiera. W konsekwencji NSA uchylił uchwały KRS i umorzył postępowanie. Sąd uznał jednak przy tym, że nominacje sędziów SN, powołanych przez prezydenta na podstawie uchylonych rekomendacji, pozostają ważne.

11.05 - Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła bez terminu posiedzenie ws. głośnych zagadnień prawnych I prezes SN Małgorzaty Manowskiej dotyczących spraw kredytów walutowych. Sąd zwrócił się przy tym o stanowiska w tej sprawie do licznych instytucji w tym: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Sześć pytań rozpatrywanych przez sąd dotyczy m.in. kwestii przewalutowania kredytu. Według SN, odpowiedzi na nie powinny w kompleksowy sposób rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje związane z orzecznictwem w szczególności w sprawach tzw. kredytów frankowych.

25.05 - Były wiceszef stołecznego BGN Jakub Rudnicki został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Warszawie w procesie dotyczącym oszustwa przy przejmowaniu 190-metrowego mieszkania przy ul. Łuckiej w stolicy. To pierwsza sprawa z kilku spraw przeciwko Rudnickiemu, nazywanemu "królem reprywatyzacji warszawskiej", w której zapadł wyrok. "Król okazał się nagi; nie było żadnych dowodów na to, że w tej sprawie Rudnicki dopuścił się oszustwa - uzasadniał sąd.

27.05 - Warszawski sąd okręgowy uwzględnił apelację prokuratury i uchylił wyrok sądu I instancji, który w ub. r. skazał byłego lidera KOD Mateusza Kijowskiego na rok więzienia w zawieszeniu za poświadczenie nieprawdy w fakturach za obsługę informatyczną. Sprawa ponownie trafiła do sądu rejonowego. Chodzi o tzw. aferę fakturową w KOD, czyli sprawę nieprawidłowości w rozliczaniu finansowym prężnego niegdyś ruchu. Faktury byłego lidera KOD doprowadziły ostatecznie do kryzysu i marginalizacji komitetu. Według oskarżonego, rzeczywistym celem afery było usunięcie go z komitetu i przejęcie władzy w organizacji. W grudniu br. przed sądem w Pruszkowie proces ruszył ponownie.

31.05 - Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nieprawomocnie odmówiła uchylenia immunitetu sędziemu SN Włodzimierzowi Wróblowi i wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, czego domagała się prokuratura. Według śledczych, sędzia ten doprowadził do bezprawnego pobytu mężczyzny w więzieniu przez ponad miesiąc.

CZERWIEC

7.06 - Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie odmówiła uchylenia immunitetu sędzi Beacie Morawiec, byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis". Uchylenia immunitetu i odsunięcia jej od orzekania domagała się Prokuratura Krajowa, która chciała przedstawić sędzi zarzuty m.in. przywłaszczenia środków publicznych i nadużycia uprawnień.

16.06 - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis tzw. ustawy dezubekizacyjnej, na podstawie którego obniżono renty inwalidzkie byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL, jest zgodny z konstytucją. To pierwszy wyrok TK ws. ustawy dezubekizacyjnej z grudnia 2016 r., na mocy której obniżono emerytury i renty byłym funkcjonariuszom SB do wysokości średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Według Trybunału, ustawodawca był uprawniony do takiej obniżki.

25.06 - Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata wymierzoną w I instancji b. szefowi KPRM Tomaszowi Arabskiemu ws. organizacji lotu do Smoleńska w 2010 r. Jedyną zmianą jest poszerzenie opisu zarzuconego mu czynu o wzmiankę dotyczącą działania na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego. W mocy utrzymana również została kara sześciu miesięcy w zawieszeniu na rok wymierzona urzędniczce KPRM Monice B. oraz wyroki uniewinniające troje pozostałych oskarżonych w tej sprawie urzędników z KPRM i polskiej ambasady w Moskwie.

LIPIEC

2.07 - Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nieprawomocnie uchyliła immunitet sędziowski byłemu prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefowi Iwulskiemu i wyraziła zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Uchylenia immunitetu Iwulskiemu domagała się prokuratura IPN. Śledczy chcą postawić mu zarzut bezprawnego skazania w stanie wojennym 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL.

6.07 - Przed warszawskim sądem okręgowym rozpoczął się ponownie proces Jana S. nazywanego "królem dopalaczy", oskarżonego m.in. o podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Proces musiał ruszyć ponownie z uwagi na zmianę sędziego. 29-letni Jan S. odpowiada przed sądem za 14 przestępstw, w tym podżeganie do zabójstwa ministra, prokuratora i policjantów, którzy prowadzili przeciwko niemu śledztwo, a także nakłanianie do nękania funkcjonariuszy i usiłowanie wręczenia im łapówek.

14.07 - Trybunał Konstytucyjny rozpatrując pytanie Izby Dyscyplinarnej SN orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. "Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów" - uzasadnił to orzeczenie TK.

SIERPIEŃ

5.08 - Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wydała dwa rozporządzenia ograniczające działalność Izby Dyscyplinarnej. Zgodnie z nimi nowe sprawy dyscyplinarne oraz immunitetowe sędziów będą trafiały do jej sekretariatu; a o biegu spraw, które już są w Izbie Dyscyplinarnej, zadecyduje jej prezes lub skład, do którego zostały przydzielone. Zarządzenia te zostały wydane zostały w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca, który uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE.

16.08 - Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocnie, że historycy Barbara Engelking i Jan Grabowski nie muszą przepraszać za stwierdzenia z książki "Dalej jest noc", która przedstawia losy Żydów w okupowanej Polsce. Tym samym sąd apelacyjny uwzględnił apelację badaczy i zmienił wcześniejszy wyrok sądu okręgowego, który orzekł, że historycy mają przeprosić za informacje z obszernej publikacji. Badaczy Holokaustu pozwała Filomena Leszczyńska, bratanica dawnego sołtysa opisanego w książce. Kobieta ta zmarła w ostatnich miesiącach.

26.08 - Na cztery lata więzienia Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim skazał dróżnika, który w 2013 r. nie opuścił szlabanów na przejeździe w Kozerkach (Mazowieckie). Dwa pociągi uderzyły w auto; zginęła kobieta, a dwójka dzieci była ciężko ranna. W ocenie sądu organizacja ruchu na przejeździe była fatalna; a osób oskarżonych mogło być więcej. Wyrok w sprawie tej tragedii zapadł po trwającym blisko sześć lat procesie.

30.08 - Sąd Rejonowy we Wrocławiu uznał byłego senatora Józefa Piniora winnym poświadczenia nieprawdy w zeznaniach majątkowych i skazał go za to na 1,5 roku więzienia. Były asystent senatora usłyszał wyrok 5 lat więzienia za korupcję.

WRZESIEŃ

2.09 - Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie rozpatrując zagadnienia sformułowane przez I prezes SN Małgorzatę Manowską ws. "frankowiczów" zadała pytania do Trybunału Sprawiedliwości UE. Pytania nie dotyczyły jednak kredytów frankowych tylko kwestii sędziowskich i "niezawisłości i bezstronności" sądu w kontekście powołania części spośród sędziów Izby Cywilnej przez Krajową Radę Sądownictwa obecnej kadencji.

10.09 - Wyrok zasądzający od Skarbu Państwa 5 tys. zł zadośćuczynienia na cel społeczny za niewystarczającą walkę ze smogiem stał się prawomocny. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację Skarbu Państwa w tej sprawie wytoczonej przez aktorkę Grażynę Wolszczak. Była to pierwsza z serii takich opisywanych w mediach spraw, która zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem uwzględniającym powództwo.

13.09 - Na rok ograniczenia wolności poprzez nieodpłatne wykonywanie prac na cele społeczne skazał wrocławski sąd byłego księdza Jacka M. za znieważanie i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych wobec osób narodowości żydowskiej i ukraińskiej. Prokuratura zarzuciła im, że popełnili przestępstwa 11 listopada 2017 r. we Wrocławiu podczas manifestacji z okazji Święta Niepodległości.

14.09 - Sąd Najwyższy odrzucił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od szeroko opisywanego w mediach wyroku z 2017 r. ws. dyskryminacji nauczycielki z Krapkowic zasądzającego odszkodowanie i przeprosiny pedagog. Spór kobiety z dyrekcją rozpoczął się po zdjęciu przez nią krzyża ze ściany w pokoju nauczycielskim.

16.09 - Sąd Najwyższy w składzie trojga sędziów uwzględnił zażalenie na postanowienie innego sędziego SN i uchylił jego decyzję. Powodem była "nienależyta obsada" sądu, czyli wydanie tej decyzji przez sędziego rekomendowanego przez KRS w obecnym składzie. "Sędziowie SN kwestionujący zmiany wprowadzone od 2018 r. w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, posługują się instrumentalnie istniejącymi środkami proceduralnymi mając na celu odzyskanie pełnej kontroli nad procesem nominacji sędziów do SN, którą posiadali przed 2019 r." - komentował rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski.

23.09 - Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nieprawomocnie zezwoliła na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego tego sądu Marka Pietruszyńskiego. Sprawa sędziego Pietruszyńskiego to pokłosie jednego z trzech wniosków, które Prokuratura Krajowa skierowała pod koniec marca br. wobec trzech sędziów SN z Izby Karnej. Poza sędzią Pietruszyńskim chodziło o sędziów: Włodzimierza Wróbla i Andrzeja Stępkę. Sędziemu Pietruszyńskiemu prokuratura zarzuca zaniedbania, w wyniku których doszło do bezprawnego pobytu mężczyzny w więzieniu.

PAŹDZIERNIK

7.10 - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm są niezgodne z konstytucją. Trybunał stwierdził też niekonstytucyjność przepisów Traktatu o UE w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę w traktatach, a konstytucja nie jest najwyższym prawem w RP. Za niekonstytucyjne uznane zostały również przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał KRS ws. powołania sędziów. Sprawę przed TK zapoczątkował wniosek premiera Mateusza Morawieckiego.

13.10 - Na 25 lat więzienia Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skazał Piotra Sz., który zamordował żonę w szóstym miesiącu ciąży. O wcześniejsze zwolnienie będzie mógł się ubiegać po 20 latach. Sz. z jednej strony dawał nadzieję żonie na dalszy związek, a równolegle angażował się w romans. Ofiara nie dowierzała mężowi, zaczęła nagrywać kłótnie. W dwugodzinnym nagraniu audio zarejestrowany został moment zabójstwa.

26.10 - Pozostała w mocy kara 1,5 roku więzienia dla b. członka zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich Bruce’a R. ws. katastrofy hali z 2006 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony. Uznał też, że wyrok II instancji nie podlega uchyleniu, mimo że orzekał sędzia wyłoniony przez KRS w obecnym składzie. Tym samym - po ponad 15 latach od katastrofy - zakończył się ostatni z wątków karnych tej sprawy. Wśród osądzonych wcześniej w tej sprawie najsurowszą karę 9 lat więzienia otrzymał projektant hali Jacek J.

LISTOPAD

3.11 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał w środę w mocy wyrok 4,5 roku więzienia dla Ryszarda F. ps. Fryzjer oskarżonego o korupcję w piłce nożnej. Oprócz Fryzjera sąd prawomocnie skazał również kilkunastu innych oskarżonych w tym procesie – sędziów, działaczy piłkarskich oraz piłkarzy.

18.11 - Szczeciński sąd okręgowy raz jeszcze będzie musiał zająć się kwestią kar wymierzonych b. prezesowi ZUS Sylwestrowi R. oraz b. dyrektorowi szczecińskiego oddziału Zakładu Tadeuszowi D. Sąd Najwyższy uchylił kary po dwa lata więzienia wymierzone obu skazanym. Sprawa była jedną z odsłon głośnej przed kilku laty tzw. afery w ZUS mającej charakter korupcyjny. Do zatrzymań przez ABW prezesa ZUS Sylwestera R. oraz innych osób doszło we wrześniu 2009 r.

22.11 - Wyrok skazujący na 7 lat i 10 miesięcy więzienia usłyszał przed Sądem Okręgowym w Warszawie Krystian O., który w październiku 2019 r. spowodował śmiertelny wypadek w stolicy na przejściu dla pieszych na ul. Sokratesa. Na przejściu na Bielanach zginął 33-letni Adam G. Uratowała się jego żona oraz trzyletni syn.

24.11 - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim przyznaje ETPCz kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów TK, jest niezgodny z konstytucją. Jak wskazał, status TK i jego sędziów "określone są wyłącznie w konstytucji". Sprawę przed TK zainicjował wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

25.11 - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne są przepisy ws. oświadczeń majątkowych najważniejszych urzędników państwowych odnoszące się do majątku ich dzieci, dzieci ich małżonka i dzieci przez nich przysposobionych. Regulację - przed jej podpisaniem - zaskarżył w 2019 r. prezydent Andrzej Duda.

25.11 - Ostateczna stała się kara sześciu lat więzienia dla b. prezydenta Zawiercia Ryszarda M. w sprawie przyjęcia ok. 170 tys. zł łapówek. Kasacja obrony na jego korzyść została oddalona przez Sąd Najwyższy.

25.11 - Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy ostatecznie potwierdził nieważność decyzji komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Rozstrzygnięcie sądu dotyczyło trzech nieruchomości położnych przy Placu Defilad w Warszawie i skargi kasacyjnej komisji na orzeczenie WSA. Sprawa wróciła do komisji weryfikacyjnej.

GRUDZIEŃ

1.12 - Na karę 25 lat więzienia Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prawomocnie skazał Ireneusza M., zaś Norberta B. na 15 lat więzienia. Obaj byli oskarżeni o gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach w 1996 r. Za tę zbrodnię pierwotnie został niesłusznie skazany Tomasz Komenda - uniewinniony po 18 latach.

9.12 - Sąd Najwyższy uchylił postanowienie o umorzeniu z powodu przedawnienia postępowania karnego wobec oskarżonych o tzw. prowokację na Chłodnej, czyli podrzucenia w 1983 r. przez SB do mieszkania ks. Jerzego Popiełuszki materiałów obciążających duchownego. Kwestią tą ma zająć się raz jeszcze Sąd Apelacyjny w Warszawie. Oskarżeni - Grzegorz P., Waldemar O. i Paweł N. - to b. funkcjonariusze SB skazani jako sprawcy późniejszego zabójstwa księdza.

13.12 - Trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego uchyliło wcześniejsze postanowienie innego sędziego tej Izby wskazując, że był on powołany na sędziego w 1987 r. jeszcze przez Radę Państwa PRL. Wskazano, że sędzia ten nie gwarantował niezawisłości wymaganej przez TSUE. Wcześniej inni sędziowie SN uchylali decyzje sędziów wyłonionych do SN przez KRS obecnej kadencji uzasadniając, że powodem jest "nienależyta obsada" sądu.

14.12 - Przed Sądem Okręgowym w Koszalinie rozpoczął się proces czworga oskarżonych o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie w tym mieście w styczniu 2019 r., w którym zginęło pięć 15-letnich dziewcząt. Nastolatki były przyjaciółkami z jednej klasy koszalińskiego gimnazjum.

20.12 - Marokańczyk Mourad T. został ostatecznie uniewinniony od zarzutu przynależności do tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury w tej sprawie. T. został zatrzymany przez ABW we wrześniu 2016 r. i według oskarżenia, miał być zwiadowcą ISIS. W październiku katowicki sąd orzekł natomiast w I instancji, że T. ma otrzymać ponad 660 tys. zł za niesłuszne aresztowanie.

autorzy: Sonia Otfinowska, Mateusz Mikowski, Marcin Jabłoński