Sprawa, która legła u podstaw tego orzeczenia, dotyczyła mężczyzny formułującego wiele zarzutów wobec sędziów pobliskiego sądu oraz wymiaru sprawiedliwości ogólnie. Złożył on zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez jednego z orzekających. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Mężczyzna wniósł zażalenie.
Sąd rejonowy, do którego ono trafiło, uznał, że lepiej byłoby, gdyby zostało rozpatrzone przez inny sąd. Zwrócił się o zgodę do Sądu Najwyższego.