Precedensowy wyrok NSA powinien raz na zawsze uciąć spekulacje dotyczące danych pozyskiwanych z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.
- To jeden z ważniejszych wyroków, jakie zapadły w kwestiach ochrony danych osobowych w tym roku. Po pierwsze przesądza się w nim, że pozyskanie danych osobowych z rejestru publicznego i następnie wykorzystywanie tych danych w prowadzonej przez siebie i zgodnej z prawem działalności mieści się w granicach przesłanki prawnie uzasadnionego interesu. Po drugie sąd podkreślił - moim zdaniem słusznie - że dla oceny istnienia uzasadnionego interesu nie ma znaczenia, czy dane są wykorzystywane do działalności odpłatnej czy nie - komentuje dr Paweł Litwiński, adwokat z kancelarii Barta Litwiński.