dr Wiktor Czeszejko-Sochacki, radca prawny, Kancelaria Adwokacka adw. Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Rada (UE) przyjęła 10 maja 2021 r. rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie unijnego systemu kontroli eksportu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Na dzień pisania tego artykułu jest ono aktem oczekującym przyjętym przez Parlament UE, tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającym unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (dalej: „rozporządzenie”).