Ponad rok temu, w ramach jednej z ustaw antycovidowych, poluzowano zasady doręczania przesyłek rejestrowanych. W razie wprowadzenia któregoś z przewidzianych w konstytucji stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii list taki może być – ze skutkiem doręczenia – umieszczony w odbiorczej skrzynce pocztowej adresata. Wcześniej było to możliwe jedynie na wniosek tego adresata, ale w czasie pandemii zrezygnowano z tego wymogu, by ograniczyć kontakty międzyludzkie.
Zmniejszone rygory nie obejmują korespondencji wysyłanej przez sądy i trybunały, komorników oraz prokuraturę i inne organy ścigania. Wyłączenie to ma gwarantować, że nawet w czasie stanu epidemii pisma od tych instytucji dotrą do adresata, co zostanie potwierdzone jego podpisem. NRA w swojej petycji proponuje jednak poszerzenie tego katalogu także o adwokatów i radców prawnych, a konkretnie przesyłki wysyłane i odbierane przez nich w ramach prowadzonej działalności zawodowej. Miała by temu służyć nowelizacja prawa pocztowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041).