Na wokandzie SN stanął kolejny problem proceduralny, związany ze zmianami kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469). Tym razem źródłem sprawy był proces wytoczony przez jedną ze wspólnot mieszkaniowych w mieście K. przeciwko jej członkowi, który nie wnosił terminowo opłat z tytułu przypadających nań kosztów zarządu i utrzymania budynku i nieruchomości wspólnej. Gdy dług przekroczył 17,6 tys. zł, wspólnota skierowała sprawę do sądu w trybie nakazowym. Po sprzeciwie pozwanego sprawa przeszła na zwykły tryb procesowy, ale tu, po upływie niewiele ponad pół roku, sprawa nagle znalazła swój finał – członek wspólnoty spłacił swoje długi, a wspólnota w odpowiedzi wycofała powództwo i zrzekła się wszystkich roszczeń.
W tej sytuacji sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania i jednocześnie rozstrzygnął o kosztach procesu, obciążając nimi pozwanego członka wspólnoty. Miał on zapłacić ponad 4 tys. zł.