Nie istnieją żadne wiarygodne badania naukowe, które wiązałyby spadek zjawiska przestępczości z zaostrzeniem sankcji karnych. Innymi słowy wzrost punitywności systemu represji karnej nie ma wpływu na spadek liczby popełnianych przestępstw – podkreśla w opinii do propozycji nowelizacji kodeksu karnego Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.
Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt przewiduje zaostrzenie kar za przestępstwa z udziałem przemocy, w szczególności na tle seksualnym, zaostrzenie odpowiedzialności karnej nieletnich, ograniczenie luzu decyzyjnego sędziego w kształtowaniu wymiaru kary poprzez wprowadzenie kazuistycznego modelu wymierzania kary grzywny oraz kary ograniczenia wolności.