Ośmioro sędziów Sądu Najwyższego opuściło obrady Kolegium Sądu Najwyższego, będącego organem samorządu sędziów Sądu Najwyższego (art. 16 § 2 u.SN). Są to sędziowie reprezentujący Izbę Karną, Izbę Pracy oraz dwóch reprezentantów Izby Cywilnej. Wydali oni oświadczenie, w którym poinformowali, że wstrzymują się od udziału w pracach Kolegium Sądu Najwyższego do czasu całkowitego zaprzestania działalności Izby Dyscyplinarnej – czytamy w komunikacie na stronie SN.

Kolegium Sądu Najwyższego tworzą Pierwszy Prezes, Prezesi kierujący pracami poszczególnych izb oraz po dwóch sędziów reprezentujących zgromadzenia sędziów poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Aby Kolegium mogło podejmować decyzje, wymagana jest obecność 2/3 członków Kolegium (art. 21 u.SN).

Jak dalej wskazano w komunikacie kolegium współdziała z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu Najwyższego. Podejmowane w formie uchwał opinie Kolegium są niezbędne dla właściwego funkcjonowania Sądu Najwyższego. Brak tych uchwał paraliżuje udział samorządu sędziowskiego w kierowaniu Sądem Najwyższym i uniemożliwia załatwianie spraw pracowniczych.

Reklama