Termin kolejnego zgromadzenia wyznaczono na 16 września, ale podczas tej „dogrywki” wymagana będzie obecność już nie dwóch trzecich, a tylko połowy składu izby.
Kadencja poprzedniego prezesa IC, Dariusza Zawistowskiego, upłynęła 30 sierpnia br. Wcześniej jednak – w czerwcu – sędziowie podjęli uchwałę o odroczeniu zgromadzenia wyborczego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzech spraw dotyczącym m.in. statusu sędziów SN powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W jednej z nich orzeczenie TSUE już zapadło, a odpowiedź na dwa pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego jest kwestią najbliższych tygodni.