Jak ujawniliśmy w piątek, I prezes SN podjęła także kroki, które mają umożliwić Sądowi Najwyższemu rozpoznawanie wniosków prokuratury o uchylenie immunitetu lub tymczasowe aresztowanie sędziów w trybie 24-godzinnym. Chodzi o sytuacje, kiedy to sędziowie zostali złapani na gorącym uczynku popełnienia m.in. zbrodni, występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej osiem lat, czy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W tym celu Małgorzata Manowska zwróciła się do Michała Laskowskiego, prezesa SN kierującego pracami Izby Karnej SN, aby przygotował listę sędziów, którzy mogliby, w ramach dyżurów, rozpatrywać tego typu wnioski.
Sporne delegacje