Jednocześnie I prezes SN podjęła kroki zmierzające do umożliwienia Sądowi Najwyższemu rozpoznawania wniosków prokuratury o uchylenie immunitetu lub tymczasowe aresztowanie sędziów w trybie dwudziestoczterogodzinnym. Chodzi o sytuacje, kiedy to sędziowie zostali złapani na gorącym uczynku. Małgorzata Manowska chce, aby prezes Laskowski przedstawił listę sędziów z IK SN, którzy mieliby w ramach dyżurów rozpatrywać tego typu wnioski. Powstał jednak zgrzyt, gdyż z pisma I prezes SN wynika, że sędziowie ci mieliby orzekać w ramach ID SN.

Czytaj więcej w poniedziałkowym wydaniu DGP.