Sąd 14 lipca publikuje w PI uzasadnienie wyroku, które zostaje odebrane przez pełnomocnika w tym samym dniu. Tydzień później (21 lipca) publikuje pismo przewodnie, z którego wynika, że „sąd doręcza panu/pani uzasadnienie wyroku”, i pismo to zostaje odebrane przez pełnomocnika w tym samym dniu. Kiedy upłynie termin na wniesienie apelacji?
Terminy biegną od daty doręczenia. Doręczenie faktycznie nastąpiło już 14 lipca, ponieważ wtedy pojawiło się w portalu i pełnomocnik się z nim zapoznał. Po co jednak po tygodniu publikować samo pismo przewodnie, z którego nic nie wynika? Skoro sąd jednak je opublikował, najpewniej zrobił to dla określenia, kiedy otwiera się i zamyka bieg terminu na wniesienie apelacji. Sprawa nie jest jednak oczywista i nie można wykluczyć, że sąd uzna, iż termin biegł od faktycznego doręczenia (opublikowania) uzasadnienia w PI.